Selye János Diáklaborhálózat kiépítése 2. kör

Responsive Image
Kiírás címe
Selye János Diáklaborhálózat kiépítése
Pályázati kiírás kódszáma
2022-3.1.1-XIA-DIAKLABOR-23
Meghirdetés dátuma
2023.09.08.
Beadási határidő
2023.09.30.
Támogatható tevékenységek

„A” pályázati konstrukció: 
Már meglévő Diáklaborok fejlesztése (kizárólag konzorciumi formában) 
„B” pályázati konstrukció: 
Újonnan kialakításra kerülő Diáklaborok támogatása

Pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek a Pályázati felhívás 3.1. pontja szerint.

Az „A” pályázati konstrukcióra kizárólag diáklaborokat működtető szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot.

Keretösszeg
342.920.298 Ft
Várható pályázatok száma

„A” pályázati konstrukció esetén várhatóan 2
„B” pályázati konstrukció esetén várhatóan 1

Várhatóan támogatásban részesített diáklaborok száma

„A” pályázati konstrukció esetén várhatóan 6-12
„B” pályázati konstrukció esetén várhatóan 1

Igényelhető támogatás

„A” pályázati konstrukció esetén: 175.000.000 Ft
„B” pályázati konstrukció esetén: 120.000.000 Ft

Támogatási időszak

2023. október 1 - 2025. május 31.

Pályázat értékelője
Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. és a Nemzeti Innovációs Ügynökség Zrt. által felállított bíráló bizottság
A felhívás célja

A pályázat célja, olyan tehetséggondozó műhelyek létrehozása és fejlesztése meglévő infrastrukturális feltételek mentén, melyek lehetőséget biztosítanak elsősorban a köznevelés 7-13. évfolyamok diákjai körében a tudományos kiválóság támogatására, illetve a kutatói életpálya népszerűsítésére elsősorban az MTMI (Matematika, Természettudomány, Műszaki és Informatika,) szakterületekhez kapcsolódóan a természettudományos területen való kutatások végzésére, és különböző projektek létrehozására alkalmas műhelyek létrejöttének támogatásán keresztül.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.niu.hu
A dokumentumok cégszerű aláírást követően szkennelve és szerkeszthető formátumban is benyújtandóak a diaklabor@niu.hu emailcímen keresztül.

Responsive Image

Közérdekű adatok

IHM közzététel
www.kozadat.hu
Közbeszerzési terv
Copyright © 2022 xi agency