Hungarian Startup University Program Támogatás

Responsive Image
Kiírás címe
Hungarian Startup University Program Támogatás - 2023
Pályázati kiírás kódszáma
STARTUP-2023-HSUP-CIVIL
Meghirdetés dátuma
2023. március 27.
Beadási határidő

2023.03.28. 8:00 - 2023.04.03. 23:59

Pályázók köre
Civil szervezet
Keretösszeg
720 000 000 Ft
Várható pályázatok száma
1 darab
Várható projektek száma
1-3 darab
Igényelhető támogatás

Hallgatónként:
4x150.000 Ft/hallgató

Intézményenként:
1-10 fő hallgató 1.200.000 Ft/intézmény 
10 fő feletti hallgatók esetében további 1x120.000 Ft/ hallgató/intézmény, de maximum 6.840.000 Ft

Pályázat futamideje
2023.02.01. - 2023.06.30.
Pályázat értékelője
Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt.
A felhívás célja

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy felkeltse a hazai egyetemisták érdeklődését az innováció és a vállalkozói lét iránt és növelje az általuk indított innovatív vállalkozások számát.
A Program fókuszában az innovációs szemléletmód elsajátíttatása és az innováció iránti érdeklődés felkeltése áll.
A Program megismerteti a fiatal generációval az innovációs és startup ökoszisztéma felépítését és működését, továbbá lehetőséget kínál számukra a bekapcsolódásra.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.xiagency.hu 
A pályázónak az aláírásával ellátott, kötelezően benyújtandó dokumentumokat elektronikusan szükséges megküldenie a hsup@xiagency.hu e-mail címre.

A Pályázók köre

Civil szervezet
Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
olyan civil szervezet, amely a jelen pályázatban foglalt feltételeknek megfelnek és rendelkezik a 2022/ 2023-es tanévre hitelesített/ aláírt szándéknyilatkozattal a Hungarian Startup University Programban való részvételről. 

A kiválasztott vállalkozások számára nyújtott támogatás

-

Az igényelhető támogatás mértéke

Hallgatónként:
4x150.000 Ft/hallgató

Intézményenként:
1-10 fő hallgató 1.200.000 Ft/intézmény 
10 fő feletti hallgatók esetében további 1x120.000 Ft/ hallgató/intézmény, de maximum 6.840.000 Ft

Dokumentumok

***

Tisztelt Kedvezményezettek,

Változott az Általános Pályázati Útmutató 6. pontja, miszerint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása e-mail formájában elegendő, azaz postai úton a beküldés nem szükséges. Azon Kedvezményezettek esetében, akik mégis megtették, azoktól szíves elnézésüket kérjük a felesleges adminisztrációért.

Tisztelettel:

HSUP csapat

Responsive Image

Közérdekű adatok

IHM közzététel
www.kozadat.hu
Közbeszerzési terv
Copyright © 2022 xi agency