Hungarian Startup University Program Támogatás

Responsive Image

Kiírás címe:     Hungarian Startup University Program Támogatás

Kiírás kódszáma: 2020-2.1.1-XIA-HSUP-22

Meghirdetés dátuma:

2022. március 16.

Beadási határidő

2022. március 25.

Elektronikusan: hsup@xiagency.hu

Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges feladni

Pályázó intézmény  

Felsőoktatási intézmény, Civil szervezet  

Keretösszeg  

625.680.000 Ft  

Várható pályázatok száma  

28 darab   

Várható Startup projektek száma  

150-207 darab  

Igényelhető támogatás   

Hallgatónkként: 4x150.000 Ft/ hallgató  

Intézményienként: 1x120.000 Ft/ hallgató  

Pályázat futamideje  

2022.03.01 - 2022.06.30.  

Pályázat értékelője  

Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt.   

A felhívás célja

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy felkeltse a hazai egyetemisták érdeklődését az innováció és a vállalkozói lét iránt és növelje az általuk indított innovatív vállalkozások számát. A Program fókuszában az innovációs szemléletmód elsajátíttatása és az innováció iránti érdeklődés felkeltése áll. A Program megismerteti a fiatal generációval az innovációs és startup ökoszisztéma felépítését és működését, továbbá lehetőséget kínál számukra a bekapcsolódásra.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.xiagency.hu A pályázónak az aláírásával /hitelesítésével ellátott, kötelezően benyújtandó dokumentumokat mind elektronikusan, mind pedig postai úton szükséges megküldenie részünkre. Elektronikusan a hsup@xiagency.hu e-mail címre, postai úton pedig az alábbi levelezési címre várjuk: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A, a borítékon kérjük feltüntetni, hogy HSUP. A papír alapú példányt az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges megküldeni.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

  • A pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, egyházi vagy alapítványi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet, továbbá olyan civil szervezet, amely a jelen pályázatban foglalt feltételeknek megfelnek és
  • Rendelkezik a 2021/ 2022-es tanévre hitelesített/ aláírt szándéknyilatkozattal a Hungarian Startup University Programban való részvételről. 

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 625.680.000 forint. Az igényelhető támogatás összege hallgatónkként 4 x 150.000 forint, intézményenként pedig egyszeri 120.000 forint a programban résztvevő ösztöndíjas hallgatók után.

Responsive Image

Közérdekű adatok

IHM közzététel
www.kozadat.hu
Közbeszerzési terv
Copyright © 2022 xi agency