Hungarian Startup University Program Támogatás - 2023

Responsive Image
Kiírás címe
Hungarian Startup University Program Támogatás - 2023
Pályázati kiírás kódszáma
STARTUP-2023-HSUP
Meghirdetés dátuma
2023. január 25.
Beadási határidő

2023.03.01. 8:00 - 2023.03.07. 23:59

Pályázók köre
Felsőoktatási intézmény, Civil szervezet
Keretösszeg
720 000 000 Ft
Várható pályázatok száma
32 darab
Várható projektek száma
150-207 darab
Igényelhető támogatás

Hallgatónként:
4x150.000 Ft/ hallgató

Intézményenként:
1-10 fő hallgató 1.200.000 Ft/intézmény 
10 fő feletti hallgatók esetében további 1x120.000 Ft/ hallgató/intézmény, de maximum 6.840.000 Ft

Pályázat futamideje
2023.02.01. - 2023.06.30.
Pályázat értékelője
Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt.
A felhívás célja

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy felkeltse a hazai egyetemisták érdeklődését az innováció és a vállalkozói lét iránt és növelje az általuk indított innovatív vállalkozások számát.
A Program fókuszában az innovációs szemléletmód elsajátíttatása és az innováció iránti érdeklődés felkeltése áll.
A Program megismerteti a fiatal generációval az innovációs és startup ökoszisztéma felépítését és működését, továbbá lehetőséget kínál számukra a bekapcsolódásra.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.xiagency.hu 
A pályázónak az aláírásával ellátott, kötelezően benyújtandó dokumentumokat elektronikusan szükséges megküldenie a hsup@xiagency.hu e-mail címre.

A Pályázók köre

Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

A pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, egyházi vagy alapítványi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet, továbbá olyan civil szervezet, amely a jelen pályázatban foglalt feltételeknek megfelnek és rendelkezik a 2021/ 2022-es tanévre hitelesített/ aláírt szándéknyilatkozattal a Hungarian Startup University Programban való részvételről.

A kiválasztott vállalkozások számára nyújtott támogatás

-

Az igényelhető támogatás mértéke

Hallgatónként:
4x150.000 Ft/ hallgató

Intézményenként:
1-10 fő hallgató 1.200.000 Ft/intézmény 
10 fő feletti hallgatók esetében további 1x120.000 Ft/ hallgató/intézmény, de maximum 6.840.000 Ft

Dokumentumok

A hallgatói ösztöndíjszerződés esetében lehet használni saját szerződésmintát is, de ebben az esetben a fentebb szereplő ’Hallgatói ösztöndíjszerződés’ sablonunk sárgával megjelölt részei mindenképpen szerepeljenek benne!

***

Tisztelt Kedvezményezettek,

Változott az Általános Pályázati Útmutató 6. pontja, miszerint a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtása e-mail formájában elegendő, azaz postai úton a beküldés nem szükséges. Azon Kedvezményezettek esetében, akik mégis megtették, azoktól szíves elnézésüket kérjük a felesleges adminisztrációért.

Tisztelettel:

HSUP csapat

Responsive Image

Információk

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat álláspályázóknak

Adatvédelmi incidensek bejelentése

Impresszum

Közérdekű adatok

IHM közzététel
www.kozadat.hu
Közbeszerzési terv
Copyright © 2022 xi agency