Hungarian Startup University Program Támogatás - 2022

Responsive Image
Kiírás címe
Hungarian Startup University Program Támogatás - 2022
Pályázati kiírás kódszáma
2020-2.1.1-XIA-HSUP-22
Meghirdetés dátuma
2022. március 16.
Beadási határidő

2022. március 25. (LEZÁRT PÁLYÁZAT)

Elektronikusan: hsup@xiagency.hu

Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges feladni

Pályázók köre
Felsőoktatási intézmény, Civil szervezet
Keretösszeg
625.680.000 Ft
Várható pályázatok száma
28 darab
Várható projektek száma
150-207 darab
Igényelhető támogatás

Hallgatónkként: 4x150.000 Ft/ hallgató

Intézményenként: 1x120.000 Ft/ hallgató

Pályázat futamideje
2022.03.01 - 2022.06.30.
Pályázat értékelője
Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zrt.
A felhívás célja

A Pályázati Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) célja, hogy felkeltse a hazai egyetemisták érdeklődését az innováció és a vállalkozói lét iránt és növelje az általuk indított innovatív vállalkozások számát.

A Program fókuszában az innovációs szemléletmód elsajátíttatása és az innováció iránti érdeklődés felkeltése áll.

A Program megismerteti a fiatal generációval az innovációs és startup ökoszisztéma felépítését és működését, továbbá lehetőséget kínál számukra a bekapcsolódásra.

A benyújtás módja

A pályázati csomag dokumentumai az alábbi oldalról tölthetőek le: www.xiagency.hu A pályázónak az aláírásával /hitelesítésével ellátott, kötelezően benyújtandó dokumentumokat mind elektronikusan, mind pedig postai úton szükséges megküldenie részünkre.

Elektronikusan a hsup@xiagency.hu e-mail címre, postai úton pedig az alábbi levelezési címre várjuk:

1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A, a borítékon kérjük feltüntetni, hogy HSUP.

A papír alapú példányt az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 munkanapon belül szükséges megküldeni.

A Pályázók köre

Jelen Felhívásra (közvetlen kedvezményezettként) pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

A pályázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében szereplő állami felsőoktatási intézmény, egyházi vagy alapítványi fenntartású nem állami felsőoktatási intézmény lehet, továbbá olyan civil szervezet, amely a jelen pályázatban foglalt feltételeknek megfelnek és rendelkezik a 2021/ 2022-es tanévre hitelesített/ aláírt szándéknyilatkozattal a Hungarian Startup University Programban való részvételről. 

A kiválasztott vállalkozások számára nyújtott támogatás

-

Az igényelhető támogatás mértéke

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 625.680.000 forint.

Az igényelhető támogatás összege hallgatónkként 4 x 150.000 forint, intézményenként pedig egyszeri 120.000 forint a programban résztvevő ösztöndíjas hallgatók után.

Responsive Image

Információk

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat álláspályázóknak

Adatvédelmi incidensek bejelentése

Impresszum

Közérdekű adatok

IHM közzététel
www.kozadat.hu
Közbeszerzési terv
Copyright © 2022 xi agency